01. Rzekun 2015

    To już po raz drugi, na Rzekuńskiej ziemi odbyła się inscenizacja bitwy z 1920 roku. To zadanie publiczne pod nazwą ” Żywa lekcja historii w 95 rocznicę bohaterskich czynów marynarzy i ułanów w wojnie polsko-sowieckiej 1920 na ziemi Rzekuńskiej”, realizowane  było przy decydującym wsparciu finansowym Ministerstwa Obrony Narodowej.  Scenariusz tej inscenizacji przygotował nasz wiceprezes Wojciech Żerański. Jak sam mówi, kanwa tej historii oparta była na wspomnieniach księdza Władysława Miegonia, który jako oficer brał udział w tych walkach. Realizm tej inscenizacji zawdzięczamy naszym sprzymierzeńcom, kolegom i koleżankom z zaprzyjaźnionych grup rekonstrukcyjnych, ale też innym uczestnikom tych uroczystości. Tu chcemy szczególnie podziękować:

Grupie Rekonstrukcji Historycznej 16 okręgu NZW Mazowsze, Orzeł, Tęcza;

Grupie Historycznej ,,Niepodległość” z Warszawy;

Ochotniczej straży Pożarnej w Rzekuniu;

Hufcowi Związku Harcerstwa Polskiego w Ostrołęce;

Organizacji Społeczno-Wychowawczej ,,Strzelec”;

Sympatykom Starej Motoryzacji z Rzekunia;

Oraz osobom niezrzeszonym, bez których trudno byłoby to wszystko przygotować.

Dziękujemy grupie Agama Team za reżyserię, przygotowanie i oprawę pirotechniczną widowiska

Dziękujemy za przybycie i pomoc kolegom ułanom z:

10 Pułku Ułanów Litewskich z Białegostoku,

GRH im. Brygady Kawalerii PLIS z Wysokiego Mazowieckiego,

Podlaskiej Brygadzie Kawalerii w barwach 5 pułku Ułanów Zasławskich z Kolna,

10 pułku Ułanów Litewskich z Grabowa,

Ułanom z Zaręb Kościelnych.

Dziękujemy sponsorom: Ministrowi Obrony Narodowej, Wójtowi Gminy Rzekuń, Staroście powiatu Ostrołęckiego.

Do spotkania za rok.