01 Goworowo 15.11.2015

   W dniu wczorajszym mieliśmy zaszczyt uczestniczyć jako asysta honorowa, w odsłonięciu tablicy pamiątkowej, poświęconej 30 rocznicy tragicznej śmierci porucznika pilota Mirosława Karpińskiego, na terenie Zespołu Szkół Nr 1 w Goworowie. Porucznik Karpiński był absolwentem tej szkoły. Jednocześnie jego pasją i zamiłowaniem,  było lotnictwo. Dlatego po ukończeniu szkoły, skierował swoje kroki do Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie, którą ukończył jako prymus w 1983 roku. W dwa lata później, wykonując zadanie bojowe w nocnym locie, zginął tragiczną śmiercią lotnika.

   Inicjatywa upamiętnienia jego tragicznej śmierci, jak również sprawy organizacyjne związane z ufundowaniem tablicy i organizacją ceremonii, wypłynęła od jego siostry  oraz Klub Seniorów Lotnictwa 103 Pułku i Stowarzyszenie Lotników Polskich. Uroczystości  rozpoczęły się mszą świętą w kościele parafialnym w Goworowie, celebrowaną przez Kapelana Sił Powietrznych i proboszcza parafii. Następnie orszak poprzedzony szwadronem kawalerii i orkiestrą Ochotniczej Straży Pożarnej z Ostrołęki, przemaszerował pod budynek Zespołu Szkół Powiatowych, gdzie znajduje się pomnik. Tam nastąpiło odsłonięcie tablicy i złożenie kwiatów przez delegacje. Uroczystości zostały uświetnione przelotem samolotów nad miejscem ceremonii.

04 Goworowo 15.11.2015  05 Goworowo 15.11.2015