Poświęcenie sztandaru stowarzyszenia 14 listopada 2010 rok

Bitwa Warszawska 1920 – przegląd foto

Pięciodniowy rajd do Kocka 1 – 5 października 2012 rok

Migawki z życia szwadronu – 2012 rok

Piknik Kawaleryjski – Misja Wschód 2013 rok

Pielgrzymka do Częstochowy 12 czerwca 2014 rok

Widowisko plenerowe – Rzekuń 2014

Widowisko historyczne Rzekuń 2015